Voorwoord

Door: Joost Valkhoff

In een nieuwe serie digitale magazines laat Cobouw data spreken. Duidelijke en toepasbare informatie uit relevante data als extra fundament voor het maken van betere keuzes op het beste moment. Hier liggen grote kansen voor de bouw omdat er met data een wereld te winnen is voor de hele sector.

We zoomen per editie in op een marktsector en behandelen tegelijkertijd een actueel thema. In deze eerste editie zijn dat de gezondheidszorg en gezonde gebouwen.

Op basis van data, maar ook door interviews met experts uit de markt, schetsen we een duidelijk beeld van de ontwikkelingen in de sector en gaan vervolgens nog dieper in op enkele sub-segmenten.

Uiteraard heeft corona invloed op deze markt. Waar mogelijk hebben we dat effect benoemd en geprobeerd te duiden. Gezien het onvoorspelbare verloop van deze crisis maken we vanzelfsprekend een voorbehoud wat toekomstige marktontwikkelingen betreft.

Hoofdpunten uit deze editie:

  • De vergrijzing is één van de motoren achter de toenemende vraag naar zorg. Lees verder...
  • De scheiding van wonen en zorg leidt tot een grote vraag naar aangepaste woonruimte voor senioren. Lees verder...
  • De voordelen van een healing environment volgens het Erasmus MC (lees verder...) en Villa Pardoes (lees verder...).
  • Ziekenhuizen moeten veel grootschaliger isolatiekamers inbouwen in verband met toekomstige epidemieën. Lees verder...
  • Renovatie en transformatie zijn belangrijke kansen in de sector verpleeghuizen. Lees verder...
  • Er zullen veel meer decentrale gezondheidscentra ontstaan. Onder meer in de vorm van praktijkruimten met huisartsenposten en/of verpleegkundigen. Lees verder...